Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2003 t/m 2006

Rechtszekerheid van var-verklaring
Werkt u ook wel eens met freelancers? Om er zeker van te zijn dat u voor deze personen geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen hoeft in te houden, moeten zij beschikken over een VAR-verklaring. Lees verder

Keuze voor binnenlandse belastingplicht
Bent u inwoner van een andere EU-lidstaat of een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft, woont u niet (het gehele jaar) in Nederland, maar geniet u wel inkomen uit een Nederlandse inkomensbron? Lees verder

Rekening-courant verhouding dga en bv
Indien u als DGA een rekening-courantschuld heeft bij uw eigen BV, moet u goed nagaan of u voldoende zekerheden heeft gesteld. Lees verder

Aanslagen op tijd opgelegd?
De inspecteur kan proberen u een aanslag op te leggen, terwijl de wettelijke termijn daarvoor al verstreken is. Daarom is het noodzakelijk de termijn waarbinnen een aanslag opgelegd mag worden, goed in de gaten te houden. Lees verder

Het nieuwe rijden: extra kans op subsidie
Misschien kent u de televisiespotjes over "Het Nieuwe Rijden" wel, die u proberen te stimuleren om minder brandstof te verbruiken. Maar wist u ook dat u subsidie kunt ontvangen voor projecten die dit verder stimuleren? Lees verder

Wees zuinig op uw personeel!
Werkgevers hebben een zorgplicht ten aanzien van hun werknemers. Voldoet u niet aan uw zorgplicht dan kan u dit duur komen te staan. Lees verder

Wacht met schenkingen aan goede doelen!
Altijd jammer om erachter te komen dat het goede doel waaraan u heeft geschonken belasting moet betalen over deze schenking. Lees verder

Identiteitscontrole werknemers
Voordat een werknemer voor u gaat werken, bent u verplicht zijn identiteit te controleren. Als u de identiteit niet op de juiste manier heeft vastgesteld, of de gegevens niet op de juiste wijze heeft bewaard, dan bestaat de kans dat u een naheffingsaanslag krijgt opgelegd tegen het (hoge) anoniementarief. Lees verder

Geven van cadeautjes wordt leuker!
Als u volgend jaar een cadeautje geeft aan een niet-werknemer, dan mag u daarop de eindheffing toepassen. Dit staat in het Belastingplan 2006. Lees verder

Zorg voor een goede arbeidsovereenkomst
Vooral als u problemen heeft met een werknemer is het van belang dat u beschikt over een deugdelijke arbeidsovereenkomst. Lees verder

Uitstellen bedrijfsopvolging nog gunstiger!
De laatste jaren komen steeds meer voorstellen om de bedrijfsopvolging fiscaal nog meer te faciliëren. Lees verder

Buitenlandse spaarrekening?: zó kunt u bronheffing voorkomen
Sinds 1 juli 2005 kunt u niet meer "zwart sparen". Op deze datum is namelijk de Spaarrenterichtlijn in werking getreden. Lees verder

Voorziening voor verwachte uitgaven
Wist u dat u dit jaar een voorziening mag treffen voor uitgaven die u pas volgend jaar verwacht? Lees verder

Huwelijkse voorwaarden moeten worden nageleefd
Meestal wordt in Nederland gehuwd zonder het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Lees verder

Check uw hypotheek: betaalt u (of uw partner) straks onnodig veel successierecht?
Aan een hypotheek is vaak een overlijdensrisicoverzekering gekoppeld. Dankzij deze verzekering wordt de lening (gedeeltelijk) afgelost als u tijdens de looptijd van de lening komt te overlijden. Lees verder

In dienst nemen van een buitenlandse werknemer
Indien u een buitenlandse werknemer in dienst wilt nemen, zijn er een aantal zaken waar u goed op moet letten. Het land van herkomst en een geldig identiteitsbewijs vormen hierbij het uitgangspunt. Lees verder

Spaarloon van 2001 tot en met 2004 vanaf 1 september vrij opneembaar
Normaal gesproken mag het spaarloon pas na vier jaar worden opgenomen. Lees verder

Huwelijksgoederenregime en ondernemerschap voor de omzetbelasting
Dat het huwelijksgoederenregime van belang kan zijn bij verschillende aspecten van het ondernemerschap is al bekend. Lees verder

Betalingsregelingen voor bedrijven in moeilijkheden
Het beleid op het punt van uitstel van betaling en het executiebeleid van ondernemers is de laatste jaren aanzienlijk aangescherpt. Toch is uitstel van betaling voor belastingschulden nog wel mogelijk. Lees verder

PESP: Subsidiekans bij buitenlandse samenwerking of export
Wanneer u activiteiten wilt ontplooien in niet-geïndustrialiseerde landen om daarmee de kans op toekomstige exporttransacties te vergroten, kunt u recht hebben op een subsidie van maximaal € 140.000 per project. Lees verder<< Vorige pagina 21-40 uit 116 Volgende pagina >>


Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven