Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2003 t/m 2006

Het nieuwe rijden: extra kans op subsidie

Misschien kent u de televisiespotjes over "Het Nieuwe Rijden" wel, die u proberen te stimuleren om minder brandstof te verbruiken. Maar wist u ook dat u subsidie kunt ontvangen voor projecten die dit verder stimuleren? De termijn voor de subsidieaanvraag is verlengd, dus u maakt nog kans!

Wat
Doel van het "Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden" is om het brandstofverbruik en de CO²-emissie in verkeer en vervoer te verminderen, door het stimuleren van:

  • Het gebruik van brandstofbesparende "in-car"-apparatuur, zoals: cruisecontrol, een board computer, of een snelheids-en toerenbegrenzer.
  • Een brandstofbesparende rijstijl, bijvoorbeeld: doorschakelen bij een lager toerental.
  • Het rijden met een juiste bandenspanning.

Voor wie?
Het Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden is bedoeld voor: bedrijven, brancheorganisaties, dealerorganisaties, consumentenorganisaties, verkeersveiligheidsorganisaties, aanbieders van voortgezette rijopleidingen, gemeenten en provincies. Particulieren kunnen geen subsidieaanvragen indienen.

TIP
Heeft u een project dat minimaal 10 ton CO²-reductie per jaar op kan leveren? Dien dan vóór 30 november uw subsidieaanvraag in en ontvang tot maximaal € 200.000 subsidie. Kijk op www.hetnieuwerijden.nl of www.senternovem.nl voor meer informatie.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven