Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2003 t/m 2006

Huwelijkse voorwaarden moeten worden nageleefd

Meestal wordt in Nederland gehuwd zonder het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Vaak worden deze later alsnog opgesteld, bijvoorbeeld omdat een van de echtgenoten een eigen onderneming begint. Op deze manier wordt het gemeenschappelijke vermogen gevrijwaard van mogelijke toekomstige zakelijke schuldeisers. Dit is erg verstandig, maar dan moeten deze voorwaarden wel nageleefd worden.

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat bij de afrekening bij echtscheiding afgeweken kan worden van de huwelijkse voorwaarden. In dat geval waren de echtgenoten in eerste instantie in gemeenschap van goederen gehuwd. Toen de man een eigen onderneming begon, zijn echter huwelijkse voorwaarden opgesteld. De echtgenoten hebben echter altijd gehandeld alsof zij nog steeds in gemeenschap van goederen gehuwd waren. Toen na de echtscheiding de strijd over de afrekening losbarste, kwam hun zaak uiteindelijk voor de Hoge Raad.

Huwelijkse voorwaarden ongeldig
Op grond van de "redelijkheid en de billijkheid" werd vervolgens afgeweken van de huwelijkse voorwaarden. Omdat de echtelieden altijd gehandeld hadden alsof zij in gemeenschap van goederen waren getrouwd, moest in dit geval ook afgerekend worden als ware er een gemeenschap van goederen.

TIP
Wees erop bedacht dat de redelijkheid en billijkheid roet in het eten kan gooien op het moment dat u niet handelt naar de opgemaakte huwelijkse voorwaarden. Stel deze daarom zo op dat ze het dichtst bij uw bedoelingen komen. Zo kunt u in de voorwaarden opnemen dat er geen gemeenschap van goederen bestaat, maar dat in het geval van echtscheiding afgerekend moet worden alsof deze wel bestond. Overigens kan het wijzigen van de geldende huwelijksvoorwaarden soms tot een aanzienlijke besparing van successierecht leiden.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven