Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2003 t/m 2006

Zorg voor een goede arbeidsovereenkomst

Vooral als u problemen heeft met een werknemer is het van belang dat u beschikt over een deugdelijke arbeidsovereenkomst. Wanneer dat niet het geval is, staat u niet sterk voor de rechter en kan u dit veel geld kosten.

Als u een medewerker tijdens zijn proeftijd wilt ontslaan, is het van grootbelang dat u schriftelijk een proeftijd bent overeengekomen. Alleen een mondelinge afspraak is niet rechtsgeldig. Daarnaast moet u er op letten dat u zich houdt aan de wettelijke termijnen. Zo mag slechts een proeftijd van één maand worden overeengekomen bij een arbeidsovereenkomst van korter dan twee jaar. Is de overeenkomst voor een periode van langer dan twee jaar gesloten, dan mag de proeftijd twee maanden duren. Is de proeftijd niet of onjuist vastgelegd, dan geldt in het geheel geen proeftijd en kunt u dus niet meer makkelijk van de werknemer af.

Naast de juiste bepalingen omtrent de proeftijd is eveneens van belang dat de arbeidsovereenkomst volledig is, dat de opzegtermijn niet te lang is en dat bij overeenkomsten voor bepaalde tijd de mogelijkheid van tussentijdse beëindiging wordt opgenomen.

TIP
Wees alert bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst! Mondelinge afspraken voldoen vaak niet en onjuiste termijnen of bedingen kunnen leiden tot veel rompslomp in het geval u de overeenkomst wilt beëindigen.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven