Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2003 t/m 2006

Wees zuinig op uw personeel!

Werkgevers hebben een zorgplicht ten aanzien van hun werknemers. Voldoet u niet aan uw zorgplicht dan kan u dit duur komen te staan.
De zorgplicht houdt onder andere in dat u, indien nodig, veiligheidsinstructies geeft en zorgt voor goede ergonomische omstandigheden. Overkomt uw werknemer iets, dan kan hij u aansprakelijk stellen voor de door hem geleden schade. Als de rechter vindt dat u niet voldaan hebt aan de zorgplicht, dan zal hij de werknemer gelijk geven.

Van de trap gevallen
Een werknemer had een trapje op een steiger geplaatst, waar hij vervolgens vanaf is gevallen. Hij brak zijn pols en stelde zijn werkgever aansprakelijk. Rechtbank Dordrecht vond dat de werkgever algemene instructies had moeten geven over het veilig gebruik van trapjes. Omdat werken op hoogte zeer gevaarlijk is, had de werkgever niet alle veiligheidsmaatregelen aan de werknemer over mogen laten. De werknemer kreeg dus gelijk. Uit een zaak als deze blijkt wel dat u als werkgever de uiterste zorgvuldigheid moet betrachten ten aanzien van uw personeel.

Tip
Hoe voor de hand liggend het ook mag zijn dat iets gevaarlijk is (in dit geval om op een trapje zonder rubberen noppen te staan, op een gladde, schuin aflopende ondergrond van een steiger), u bent als werkgever verplicht uw werknemers te wijzen op de gevaren. Doet u dit niet en uw werknemer overkomt iets, dan kunt u hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven