Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2003 t/m 2006

Rechtszekerheid van var-verklaring

Werkt u ook wel eens met freelancers? Om er zeker van te zijn dat u voor deze personen geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen hoeft in te houden, moeten zij beschikken over een VAR-verklaring. Echter, niet elke VAR-verklaring biedt dezelfde zekerheid.
Er kunnen verschillende VAR-verklaringen worden afgegeven door de Belastingdienst. Alleen wanneer u een opdrachtnemer met een 'VAR-winst-uit-onderneming' of "VAR-directeur-groot-aandeelhouder" te werk stelt, heeft u de zekerheid dat u geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen hoeft in te houden en af te dragen. Er geldt een uitzondering voor het geval u te kwader trouw bent.

VAR-row
Beschikt de freelancer over een "VAR-resultaat-uit-overige-werkzaamheden" (VAR-row), dan moet u beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking. Mocht u van mening zijn dat deze er niet is, dan hoeft u geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen in te houden en af te dragen. Toch kan het zijn dat de Belastingdienst of het UWV van mening zijn dat er wél sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. In dat geval moet u alsnog de loonheffing en premies werknemersverzekeringen afdragen.

TIP
Ga na welke VAR-verklaring de freelancer heeft en beoordeel de rechtszekerheid die u heeft over het al dan niet afdragen en inhouden van loonheffing en premies werknemersverzekeringen. Beschikt de freelancer over een VAR-row, maak dan afspraken over wie de loonheffing en premies werknemersverzekeringen betaalt, voor het geval de Belastingdienst of het UWV van mening is dat sprake is van een dienstbetrekking.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven