Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2003 t/m 2006

Eigenrisicodrager worden voor de WIA?

De WIA, vervanger van de WAO, bestaat uit de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Als u eigenrisicodrager wilt worden voor de WGA dan moet u dit voor 28 december 2005 melden bij het UWV. Eigenrisicodrager worden voor de IVA kan pas vanaf 2008.

Of u eigenrisicodrager kunt worden is afhankelijk van meerdere factoren:

  • U was vóór 1 januari 2005 eigenrisicodrager voor de WAO
  • De grootte van uw onderneming

Kleine werkgevers
Kleine werkgevers (de totale loonsom is lager dan € 642.500) worden automatisch eigenrisicodrager voor de WGA, indien zij dit vóór 1 januari 2005 voor de WAO waren. Bent u kleine ondernemer, maar was u niet al vóór 1 januari 2005 eigenrisicodrager voor de WAO, dan kunt u pas vanaf 2007 eigenrisicodrager worden voor de WGA. U moet dit dan vóór 1 oktober 2006 melden bij de Belastingdienst.

(Middel)grote werkgevers
(Middel)grote werkgevers (de totale loonsom ligt boven de € 642.500) worden ook automatisch eigenrisicodrager voor de WGA indien zij dit vóór 1 januari 2005 voor de WAO waren. Bent u een (middel)grote ondernemer en pas sinds 1 januari 2005 of nog helemaal geen eigenrisicodrager voor de WAO, dan kunt u met ingang van 2006 eigenrisicodrager voor de WGA worden, mits u zich uiterlijk 28 december 2005 bij het UWV aanmeldt als Eigenrisicodrager.

TIP
Bent u werkgever en is uw totale loonsom hoger dan € 642.500, dan kunt u nog eigenrisicodrager worden voor de WGA door dit uiterlijk op 28 december 2005 te melden aan het UWV. Werkgevers die al vóór 1 januari 2005 eigenrisicodrager voor de WAO waren, worden dit automatisch ook voor de WGA.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven