Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2003 t/m 2006

Lijfrentepremie

Wanneer u lijfrentepremie betaalt voor 1 april 2006, mag u deze nog in aanmerking nemen bij uw aangifte over 2005. Let op: er gelden maxima voor de aftrekbaarheid van de betaalde bedragen.

Voor personen met een pensioentekort gelden dat zij de betaalde premies voor een lijfrente in aftrek mogen brengen op hun inkomen. De maxima zijn afhankelijk van de hoogte van het pensioentekort en de leeftijd.

Tip
Neem contact op met uw adviseur over de mogelijkheid of u ook lijfrentepremies kunt aftrekken van uw inkomen over 2005. Mocht dit het geval zijn, moeten de premies wel voor 1 april 2006 betaald zijn.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven