Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2003 t/m 2006

Wijziging ontslagregels per 1 maart

Per 1 maart gaat het CWI bij ontslag om bedrijfseconomische redenen het lifo-(last-in, first-out) beginsel vervangen door het afspiegelingsbeginsel. Dit beginsel, waarbij ontslagen meer gespreid worden over de verschillende leeftijdscategorie├źn in een bedrijf, wordt het leidende principe.
Dit betekent dat werknemers met vergelijkbare functies worden ingedeeld in leeftijdsgroepen en dat binnen die leeftijdsgroepen de werknemer met het kortste dienstverband het eerst wordt voorgedragen voor ontslag.

Overgangsrecht
Voor lopende ontslagverzoeken en voor collectief ontslag die voor 1 maart 2006 zijn gedaan blijft de huidige situatie gelden. Als er voor 1 maart een overeenkomst is gesloten tussen werkgever en betrokken vakbonden over collectief ontslag en het ontslag voor 1 oktober bij het CWI is gemeld, geldt ook nog de oude regeling.

Tip
Wanneer er binnen uw bedrijf binnenkort gedwongen ontslagen vallen om bedrijfseconomische redenen kan het zijn dat het afspiegelingsbeginsel geldt. Onder bepaalde voorwaarden kan echter het Lifo-beginsel nog worden toegepast. Kijk op www.cwi.net.nl voor meer informatie.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven