Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2003 t/m 2006

Voorfinanciering BPM afgeschaft

De voorfinanciering BPM wordt afgeschaft. Dit betekent dat u de aanschafbelasting op autos met een grijs kenteken niet meer vooraf hoeft te voldoen.

Momenteel betaalt u zelf eerst de BPM voor auto's met een grijs kenteken. Toont u aan dat u als ondernemer recht heeft op een auto met grijs kenteken, dan krijgt u de BPM later terug. Vaak wordt dit binnen een maand verwerkt. Dit blijkt nogal omslachtig te zijn. Daarom hoeft u de BPM niet meer voor te financieren. Wel moet u als koper de verkoper een verklaring van de Belastingdienst overleggen, waaruit blijkt dat sprake is van ondernemerschap.

Tip
Koopt u een auto, zorg dan vooraf voor een verklaring van de Belastingdienst waaruit blijkt dat u recht heeft op een auto met grijs kenteken. U hoeft dan geen BPM te betalen. De beoogde ingangsdatum is 1 juli 2006.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven