Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2011

U krijgt meer ruimte voor samenwerking

Wat verandert er?
U mag nu alleen afspraken maken over prijzen als u samen met de andere ondernemers niet meer dan 5% marktaandeel heeft en samen niet meer dan 40 miljoen euro omzet behaalt. De eis voor het marktaandeel wordt verruimd naar 10% en de omzetgrens komt te vervallen.

Waarom is dit nodig?
U, als kleine ondernemer, krijgt straks met het verruimen van de marktaandeelgrens en het vervallen van de omzetgrens meer ruimte om zich te wapenen tegen de inkoopmacht van grotere bedrijven. U kunt binnen de grenzen van de marktaandeelgrens afspraken maken over gezamenlijke verkoop.

Wanneer geldt de verruiming niet?
De verruiming geldt alleen wanneer dit de handel met andere EU-landen niet beïnvloedt.

Voorbeeld:
Het is een winkelier in Breda niet toegestaan afspraken te maken over prijzen van producten die bestemd zijn voor de Belgische markt.


Let op!
Met de verruimde mogelijkheden van samenwerking kunt u straks als ondernemer gemakkelijker de concurrentie aan met grote bedrijven. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de wijzigingen van kracht worden.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven