Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2011

Lunchritten vallen onder woon-werkverkeer!

Geen bijtelling bij maximaal 500 kilometer privégebruik
U mag de bijtelling voor privégebruik achterwege laten bij overtuigend bewijs dat u op kalenderjaarbasis maximaal 500 kilometer privé rijdt. Dit bewijs levert u onder meer door een sluitende rittenadministratie bij te houden. U dient zoveel mogelijk aan te tonen dat u zakelijk rijdt met de auto van de zaak. De Hoge Raad biedt hierbij uitkomst als het gaat om ritten van werk naar huis en omgekeerd.

Geen beperkte uitleg woon-werkverkeer
De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan in een zaak waarbij een belastingplichtige in de middagpauze op en neer naar zijn woning rijdt om te gaan lunchen. Volgens de Hoge Raad moet het begrip woon-werkverkeer niet beperkt worden uitgelegd: alle gemaakte ritten vanaf het woonadres naar het werkadres tijdens een werkdag moeten worden gerekend tot het woon-werkverkeer.

U kunt dus gedurende de dag op en neer rijden van huis naar werk en deze ritten verantwoorden als zakelijk in uw administratie. Zelfs als u meerdere malen per dag op en neer rijdt.

Let op!
Doordat de gemaakte kilometers voor de lunchritten als zakelijke kilometers kunnen worden aangemerkt, komt u minder snel aan de grens van 500 kilometer voor de bijtelling.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven