Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2011

Kastje in bestelauto’s voor privékilometers!

De fiscus begint begin volgend jaar met een proef waarbij speciale kastjes in bestelauto’s worden geplaatst. Deze kastjes moeten het privégebruik van de bestelauto bijhouden.

Variabele bijtelling
Nu is het zo dat u voor uw privéritten een bijtelling kan verwachten van maximaal 25%. Hierbij maakt het niet uit hoeveel privékilometers u rijdt, of u nu net over de grens van 500 privékilometers zit of dat u de bestelauto heel veel privé gebruikt. In de nieuwe plannen krijgt u te maken met een variabele bijtelling. Dit wil zeggen dat u gaat betalen overeenkomstig het privégebruik. Het kabinet wil hierbij drie of vier tariefgroepen introduceren.

Minder administratieve rompslomp
Het kastje brengt wel een voordeel met zich mee. Met de invoering van het kastje kan de omstreden rittenregistratie mogelijk gestopt worden. Die levert momenteel veel administratieve rompslomp op en vormt ook extra werk voor de Belastingdienst.

Let op!
Indien u veel privé rijdt met uw bestelauto dient u er rekening mee te houden dat u met deze nieuwe aanpak boven de huidige bijtelling uit kan komen!

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven