Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2011

Fiscus binnenkort niet meer te gebruiken als spaarbank!

Wanneer u na afloop van een belastingtijdvak teveel belasting heeft betaald, dan vergoedt de fiscus heffingsrente over het teveel betaalde bedrag. Op deze manier compenseert de fiscus u voor een eventueel gemis van rente-inkomsten over het teveel betaalde bedrag. Heeft u echter over een belastingtijdvak juist te weinig belasting betaald? In dat geval brengt de fiscus heffingsrente in rekening over het te weinig betaalde bedrag.

Fiscus is geen spaarbank!
Sommige belastingplichtigen betalen met opzet teveel belasting om het later met heffingsrente terug te krijgen. De fiscus fungeert hierdoor als een spaarbank. Om dit tegen te gaan, gaat staatssecretaris van Financiƫn een nieuw voorstel voor de heffingsrente opnemen in het Belastingplan 2012.

Wat houdt het voorstel in?
Het komt erop neer dat de fiscus met ingang van 2013 voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting pas vanaf 1 juli heffingsrente gaat vergoeden. Dit betekent dus dat de renteberekening verschuift van 1 januari naar 1 juli na afloop van het belastingjaar.

In welke gevallen is heffingsrente aan de orde?
Dient u tijdig de aangifte inkomsten- en vennootschapsbelasting in, dan wordt u in beginsel niet meer geconfronteerd met heffingsrente. Alleen als de fiscus aanleiding heeft om in de aanslag af te wijken van de door u ingediende aangifte of als de aangifte later dan 1 april wordt ingediend, zal er nog heffingsrente worden berekend bij het opleggen van de aanslag.

Let op!
De nieuwe renteregeling wordt opgenomen in het Belastingplan 2012 dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven