Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2011

Geen rittenregistratie meer bij zakelijk gebruik bestelauto

Wat verandert er?
Het kabinet introduceert een verklaring “uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto”. Met deze verklaring kunt u aangeven dat u de bestelauto uitsluitend zakelijk gebruikt. Dit betekent dat u aangeeft dat u geen enkele kilometer privé rijdt met de bestelauto. Zo komt u niet aan de bijtelling. Momenteel kunt u de bijtelling achterwege laten indien u een rittenregistratie bijhoudt. Deze rittenregistratie zorgt voor teveel administratieve lasten, dus de bovengenoemde verklaring biedt uitkomst. Een rittenregistratie is gedurende de periode dat de bovengenoemde verklaring is afgegeven niet nodig.

Toezicht
Indien u in het bezit bent van de verklaring, zal er ambulant toezicht worden uitgeoefend. Indien bij controle wordt vastgesteld dat de bestelauto wordt gebruikt op een wijze die wellicht als privé kan worden aangemerkt, wordt van u gevraagd het zakelijke karakter van die betreffende rit aan te tonen. Het aantonen van het zakelijk karakter is mogelijk met iedere vorm van bewijs, bijvoorbeeld een werkbon of de verklaring van een klant.

Wanneer?
De wijziging treedt naar verwachting op 1 januari 2012 in werking.

Let op!
Met de verklaring “uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto” is het niet toegestaan om privékilometers te rijden. Houdt u een rittenadministratie bij? Dan mag u de bestelauto van de zaak voor maximaal 500 km per jaar privé gebruiken.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven