Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2011

NHG-verhoging verlengd tot 1 juli 2012!

Wat is NHG?
De nationale Hypotheek Garantie (hierna: NHG) is een garantie die u kunt krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. Voorwaarde is dat u ook echt in de woning woont (als hoofdverblijf). De totale kosten – met inbegrip van notariskosten, afsluitprovisie, eventuele verbouwingskosten en overige kosten – mogen maximaal € 350.000 bedragen. Bij het afsluiten van NHG betaalt u eenmalig 0,55% over uw hypotheekbedrag, de zogenoemde borgtochtprovisie. Alle kosten die u moet maken om NHG te verkrijgen zijn fiscaal aftrekbaar.

Waarom NHG?
In het geval u uw hypotheek tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet meer kunt aflossen, stelt NHG u in de gelegenheid om in aanmerking te komen voor de woonlastenfaciliteit waarmee u in staat wordt gesteld een moeilijke periode te overbruggen zodat u in uw woning kunt blijven wonen.

Verhoging NHG-grens handhaven
In juli 2009 heeft het toenmalig kabinet besloten de NHG-grens tijdelijk te verhogen van € 265.000 naar € 350.000 als crisismaatregel. Deze maatregel zou op 1 januari 2012 eindigen. Echter, het kabinet heeft vanwege de niet verbeterde situatie op de woningmarkt besloten om de kostengrens van de NHG tot 1 juli 2012 te handhaven op € 350.000. Daarna wordt de kostengrens in drie stappen verlaagd totdat medio 2014 het oorspronkelijke niveau van € 265.000 wordt bereikt.
Hieronder een overzicht van de ontwikkeling van de kostengrens:
Tot 1 juli 2012 € 350.000
Per 1 juli 2012 € 320.000
Per 1 juli 2013 € 290.000
Per 1 juli 2014 € 265.000

Let op!
De borgtochtprovisie wordt per 1 januari 2012 verhoogd van 0,55% naar 0,70%.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven