Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2011

Extra aftrek voor ontwikkeling nieuwe producten en diensten!

Deze zogenoemde Research & Development aftrek (RDA) is een extra aftrekpost op de winst van ondernemingen die betrekking hebben op de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.

Hoe vraagt u RDA aan?
Wilt u een R&D-investering doen? Dan dient u een RDA-beschikking aan te vragen bij Agentschap NL. Agentschap NL beoordeelt vervolgens of de investering voldoet aan de eisen van de RDA. Voldoet de R&D-investering aan de eisen, dan krijgt u een RDA-beschikking. U kunt ook een RDA-beschikking aanvragen ná het doen van de investering. Nadeel hiervan is wel dat u vooraf niet de zekerheid hebt of u wel in aanmerking komt voor de RDA.

Hoe hoog is de aftrek?
Voor 2012 wordt het percentage van de aftrek gesteld op 40%. In de vennootschapsbelasting, bij een tarief van 25%, levert dit u een netto voordeel op van 10% (40% van 25%). U komt ook in aanmerking voor de RDA, indien u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. De hoogte hiervan hangt af van het belastingtarief dat u betaalt.
Het budget bedraagt in 2010 € 250 miljoen euro en € 500 miljoen voor de jaren erna.

Welke investeringen komen in aanmerking voor de RDA?
Het is nog niet bekend welke bedrijfsmiddelen in aanmerking komen voor de RDA. Dit moet nog worden uitgewerkt in een ministeriële regeling. Duidelijk is wel dat de loonkosten voor de R&D in ieder geval niet voor aftrek in aanmerking komen, omdat hiervoor de S&O-afdrachtvermindering bestaat.

Let op!
Bent u van plan te investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten? Het is fiscaal aantrekkelijk om dit dan uit te stellen tot na 1 januari 2012, om zo gebruik te maken van RDA!

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven