Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2011

Informatieverplichting fiscus voor u als werkgever!

Op dit moment bent u als werkgever alleen in de loonbelasting verplicht om informatie te verstrekken als u erachter komt dat de verstrekte informatie niet (meer) juist of niet (meer) volledig is. In alle overige gevallen kunt u als het ware achterover leunen. Het kabinet vindt dit ongewenst!

Uitbreiding informatieverplichting voor u als werkgever in deze gevallen!
Het kabinet stelt voor dat u de fiscus uit uzelf informeert zodra de door u verstrekte gegevens en inlichtingen niet meer kloppen. In de volgende gevallen bent u verplicht tot het doen van een dergelijke mededeling aan de fiscus:
 de verklaring “uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto” en;
 de verklaring “geen privégebruik”.

Boete voor niet-nakoming informatieverplichting!
Het niet-nakomen van de informatieverplichting zal u een vergrijpboete opleveren van maximaal 100% van het bedrag aan belasting dat - als gevolg van het niet-nakomen van de informatieverplichting - niet is geheven.

Let op!
De uitbreiding van de informatieverplichting voor werkgevers is nu nog opgenomen in een wetsvoorstel. Het is dus nog even afwachten wanneer de genoemde uitbreiding in werking treedt.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven