Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2011

Urencriterium voor de zelfstandigenaftrek wordt afgeschaft


Voldoet u aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek
Het urencriterium houdt in dat wanneer u gedurende een kalenderjaar minimaal 1225 uren besteedt aan werkzaamheden voor uw onderneming, u in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk en de meewerkaftrek.

Afschaffen urencriterium
Kamerlid Braakhuis stelt voor om het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek af te schaffen en deze te vervangen door een omzetcriterium met een glijdende schaal of een winstcriterium. Hoe ziet het omzetcriterium eruit?

Als u als ondernemer € 10.000 of meer omzet heeft behaald, heeft u recht op 100% zelfstandigenaftrek. Is uw omzet € 5000, dan heeft u recht op 50% van de zelfstandigenaftrek.

Let op!
De voorgestelde wijziging voor de zelfstandigenaftrek zal begin 2012 nader bekeken worden. Het is nog niet duidelijk wanneer deze dan in werking treedt. Blijf dus voorlopig uw uren bijhouden voor de zelfstandigenaftrek!

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven