Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2011

U krijgt belastingaftrek voor onderzoek en ontwikkeling

De RDA regeling
De RDA regeling is een nieuw fiscaal instrument, waarmee de overheid bedrijven vanaf 2012 extra willen stimuleren om te innoveren. Dit houdt in dat u een belastingaftrek kunt krijgen welke is gericht op investeringen en kosten die betrekking hebben op de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. U kunt in aanmerking komen voor een aftrek van 40%. Deze regeling geldt zowel in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting. De loonkosten vallen niet onder deze regeling, omdat de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) dit al fiscaal stimuleert.

Aanvraag via Agentschap NL
De RDA wordt vastgesteld door het Agentschap NL. U ontvangt dus van het Agentschap NL een beschikking die de hoogte van de RDA weergeeft. Deze beschikking is gebaseerd op de door u aangegeven schatting van de kosten en investeringen over een bepaald jaar of een periode binnen dat jaar. U krijgt een correctie mogelijkheid in het geval blijkt dat uw kosten en investeringen meer dan een bepaalde marge afwijken van uw schatting vooraf.

Hoe verwerkt u de RDA in uw aangifte? 
U neemt de RDA over van de door het Agentschap NL afgegeven beschikking in uw winstaangifte voor de inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting. De Belastingdienst controleert vervolgens of de hoogte van de door u in de aangifte ingevulde RDA overeenkomt met het bedrag op de door het Agentschap NL afgegeven beschikking.

Let op!
De RDA regeling zal vanaf 1 januari 2012 gelden.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven