Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2011

Maak gebruik van de kleine-ondernemersregeling

U bent een kleine ondernemer als u op jaarbasis per saldo minder dan € 1.883 aan omzetbelasting bent verschuldigd. U heeft alleen recht op de kleine ondernemersregeling (KOR) als u een eenmanszaak heeft of als u werkt in samenwerkingsverband. Bij samenwerkingsverbanden moet u wel opletten dat de KOR per samenwerkingsverband wordt toegepast en dus niet per maat of firmant.

Bij de toepassing van de KOR speelt de hoogte van de omzetbelasting geen rol. Het gaat om het saldo van de verschuldigde omzetbelasting en de aftrekbare voorbelasting. Bedraagt de verschuldigde omzetbelasting per saldo niet meer dan € 1.345, dan hoeft u helemaal geen omzetbelasting af te dragen. Is de verschuldigde omzetbelasting meer dan € 1.883, dan moet u alle omzetbelasting af dragen. Bedraagt de verschuldigde omzetbelasting tussen de € 1.345 en € 1.883, dan vindt er een vermindering van de af te dragen omzetbelasting plaats. De vermindering is daarbij gelijk aan 2,5 maal het verschil tussen € 1.883 en het bedrag van de per saldo te betalen belasting.

Voorbeeld

 Jaar 1Jaar 2Jaar 3Jaar 4Jaar 5
Omzetbelasting over de omzet€ 1.900€ 1.900€ 1.900€ 1.900€ 1.900
Voorbelasting€ 500€ 1.500€ 2.500€ 17€ 555
(A) = € 1.400€ 400€ 600€ 1.883 € 1.345
KOR: 2,5 x (1.883 -/- (A))€ 1.207€ 400€ 0€ 0€ 1.345
Per saldo te betalen€ 193€ 0€ 600€ 1.883 € 0

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven