Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2011

Uren minstwerkende partner beslissend voor kinderopvangtoeslag

Wat gaat er veranderen?
Vanaf 1 januari 2012 wordt de kinderopvangtoeslag gekoppeld aan het aantal uren dat de ouder met de minste uren heeft gewerkt. U heeft dan bij dagopvang (voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar) recht op toeslag voor 140% van de werkuren van de minst werkende partner. Voor schoolgaande kinderen (van 4 tot en met 12 jaar) kunt u  70% van de uren declareren.

Urencriterium voor kinderopvangtoeslag
Alle uren die u besteedt aan uw onderneming komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Hoe dient u uw uren  als zelfstandige bij te houden? Volgens het kabinet kunt u  de gewerkte uren op een vergelijkbare wijze aannemelijk kunnen maken als nu al gebeurt bij de zelfstandigenaftrek. Het kabinet geeft aan dat zelfstandigen die in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek reeds gewend zijn om de gewerkte uren bij te houden in verband met het urencriterium. De koppeling tussen de uren en de kinderopvangtoeslag geldt overigens op jaarbasis en controle zal achteraf plaatsvinden.

U wordt in 2012 verder geïnformeerd
Zo zult u in januari per brief nog eens geïnformeerd worden over de koppeling van kinderopvangtoeslag aan het aantal gewerkte uren. Hierbij zal specifiek aandacht worden besteed aan het aannemelijk maken van de gewerkte uren. Ook zal op de website van de Belastingdienst/Toeslagen een lijst met mogelijke bewijsmiddelen voor de uren komen. Deze lijst laat zien welke bewijsmiddelen zullen worden geaccepteerd, maar sluit niet uit dat ook andere bewijsmiddelen mogelijk zijn. Verder komt er een aangepaste instructie voor de medewerkers van de Belastingtelefoon over de koppeling kinderopvangtoeslag aan gewerkte uren voor zelfstandigen.

Let op!
Indien u uw werkzaamheden als zelfstandige beëindigt,  blijft u nog  drie maanden recht houden op kinderopvangtoeslag.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven