Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2011

De overheid steunt u bij uw kredietaanvraag!


Minister Verhagen heeft besloten de overheidsgarantieregelingen voor het bedrijfsleven extra te ondersteunen.

De overheidsgarantieregeling is een crisismaatregel die ervoor moet zorgen dat u makkelijker geld kunt lenen bij de bank. De regeling bestaat uit de GO-regeling (garantie ondernemersfinanciering) en de BMKB-regeling (Borgstelling midden- en kleinbedrijf).

“Koudwatervrees” bij banken wegnemen
De overheidsgarantieregeling houdt in dat als u bij de bank aanklopt voor een krediet, de overheid garant staat voor een deel van de lening. Hierdoor kan de overheid “koudwatervrees” bij banken wegnemen en is de bank eerder bereid u een lening te verstrekken.

Garantiebudget BMKB-regeling bijna op?
De overheidsgarantieregeling wordt vaker gebruik dan gedacht. Gevolg is dat het garantiebudget voor de BMKB-regeling bijna op is. Minister Verhagen heeft daarom besloten dit budget te verhogen van € 765 miljoen naar € 1 miljard!

GO-regeling verlengd!
Naast de BMKB-regeling wordt ook de GO-regeling aangepast. De GO-regeling geldt alleen voor (middel) grote bedrijven. De GO-regeling zou tot eind 2011 lopen maar wordt verlengd tot eind 2012.

Let op!
Heeft u problemen met het verkrijgen van krediet? De uitbreiding van de overheidsgarantieregeling biedt u kansen. Neem contact met ons op voor advies op maat!

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven