Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2011

Sparen voor spaarloon, levensloop of vitaliteit?

Spaarloontruc: laatste kans in 2011
Alle op 31 december 2011 bestaande spaarloontegoeden kunnen vanaf 1 januari 2012 vrij worden opgenomen. Opname is niet verplicht: tot 1 januari 2016 blijft de vrijstelling in box 3 bestaan. In de media is uitgebreid aandacht besteed aan de spaarloontruc: de werknemer stort voor eind december € 613 in de spaarloonregeling en neemt dit brutobedrag in januari 2012 netto weer op. Het belastingvoordeel voor de werknemer kan oplopen tot € 318 (afhankelijk van het belastingtarief). Het belastingnadeel voor u, als werkgever, kan oplopen tot € 153 (25% van € 613). Daarnaast wordt u geconfronteerd met extra administratieve lasten.

Indien u een spaarloonreglement heeft, kunt u toepassing van spaarloon echter niet weigeren, tenzij:

  • uw werknemer op 1 januari nog niet in dienst was, of;uw werknemer al deelneemt aan de levensloopregeling, of;
  • voor uw werknemer niet vanaf 1 januari de algemene heffingskorting wordt toegepast, of;
  • de regeling op grond van uw spaarloonreglement niet openstaat voor uw werknemer.

Indien u geen spaarloonreglement heeft, bent u niet verplicht om er alsnog één te maken. Een verzoek van een werknemer om deel te nemen in de spaarloonregeling kunt u dan ook weigeren.

Levensloopregeling: saldo op 31 december van € 3.000
Er is een beperkte overgangsregeling voor de levensloopregeling: iedereen die op 31 december 2011 een levenslooptegoed heeft van € 3.000 of meer, mag de levensloopregeling continueren. Vanaf 2012 wordt echter geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd. Het voordeel van de levensloopregeling is de grotere opbouwmogelijkheid: onder de vitaliteitsregeling kan opbouw plaatsvinden tot maximaal € 20.000, onder de levensloopregeling is dit mogelijk tot 210% van het jaarloon. Daar staat onder meer tegenover dat de vitaliteitsregeling flexibelere opnamemogelijkheden heeft.

Tip!

Instappen in de levensloopregeling is alleen in 2011 nog mogelijk. Ga daarom na of continuering/ opstarten van de levensloopregeling voordelig is en zorg in dat geval voor een saldo van € 3.000 of meer op 31 december 2011!

Bij de keuze om deel te nemen aan de levensloopregeling, is ook het volgende van belang:

  • de keuze voor levensloop is niet definitief. In 2013 kan altijd het tegoed op de levensloop geruisloos in vitaliteitssparen worden gestort. Na 2013 is dat ook nog mogelijk, maar dan tot maximaal € 20.000. Instappen in de levensloopregeling is echter alleen in 2011 nog mogelijk!
  • Onder de levensloopregeling kan ook in 2012 gespaard worden (mits het saldo op 31 december 2011 minimaal € 3.000 bedraagt); vitaliteitssparen is pas mogelijk vanaf 2013.

Let op!

Als uw werknemer kiest voor spaarloon, kan hij niet meer deelnemen in de levensloopregeling. Ook vitaliteitssparen en levensloop kunnen niet naast elkaar bestaan

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven