Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2011

Inleggen spaarloonregeling niet meer mogelijk vanaf 2012
Bij een spaarloonregeling spaart uw werknemer een bepaald deel van zijn brutoloon (maximaal € 613 per jaar), waarover hij dan geen belasting hoeft te betalen. Vanaf 2012 is dat niet meer mogelijk.Bij de spaarloonregeling moet u als werkgever 25% eindheffing betalen over het spaarloon. Over het spaarloon hoeft u geen premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw te betalen. Lees verder

Overdrachtsbelasting tijdelijk naar 2%!
Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft de overdrachtsbelasting bij het kopen van een woning tijdelijk verlaagd van 6% naar 2%. Met de maatregel wil de staatssecretaris een impuls geven aan de woningmarkt. Lees verder

Ondanks uitspraak rechter toch btw-heffing privégebruik auto van de zaak!
Op voorstel van staatssecretaris Weekers van Financiën heeft de ministerraad ingestemd met het treffen van wet- en regelgeving om het privégebruik van een auto van de zaak op een andere wijze in de btw-heffing te betrekken. Lees verder

Overgangsregeling verlaagd btw-tarief op verbouwingen
Houdt u zich bezig met de renovatie en herstel van woningen? Dan valt u sinds 1 oktober 2010 onder het verlaagd btw-tarief van 6%. Dit is een tijdelijke crisismaatregel die zou vervallen op 1 juli 2011. Lees verder

De fiscale toekomst van de zeer zuinige auto!
Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft de zogeheten Autobrief naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief wordt ingegaan op diverse concrete maatregelen ter stimulering van de zuinige auto. Lees verder

Maak gebruik van aftrek partneralimentatie!
Betaalt u alimentatie aan uw ex-partner? Dan kan dit gevolgen hebben voor de belasting. Welke gevolgen dat zijn, is afhankelijk van uw situatie: of u alimentatie betaalt of ontvangt. Lees verder

Aanvraag Verklaring van geen bezwaar binnenkort verleden tijd
Met ingang van 1 juli 2011 heeft u geen last meer van het preventieve toezicht dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie uitoefent bij de oprichting en statutenwijzigingen van rechtspersonen. Het preventieve toezicht zal plaats maken voor een systeem van doorlopend toezicht. Lees verder

Het verlaagde btw-tarief van 6% gaat waarschijnlijk omhoog naar 8%!
Uit de Fiscale agenda van staatssecretaris Weekers van Financiën blijkt dat het kabinet overweegt om het verlaagde btw-tarief van 6% te verhogen naar 8% en op de lange termijn te uniformeren op 19%. Lees verder

Voortaan bent u beter beschermd tegen extreme controles fiscus
De Eerste Kamer heeft de initiatiefwet van Staatssecretaris Weekers van Financiën, die belastingplichtigen beschermt tegen extreme controles van de fiscus, aangenomen. Lees verder

Let op voor correctie aftrek voorbelasting
Ook voor de omzetbelasting is er sprake van vermogensetikettering. U heeft bij de aanschaf van een investeringsgoed de mogelijkheid om dit geheel of ten dele tot uw bedrijfsvermogen te rekenen óf het goed in zijn geheel tot uw privévermogen te rekenen. Dit heeft wel consequenties voor de aftrek van de voorbelasting. Lees verder

Afschrijvingen op bedrijfsmiddelen
Voor een goede bedrijfsuitoefening zijn ondernemers constant bezig met investeren in bedrijsmiddelen. Omdat bedrijfsmiddelen een aantal jaren meegaan, kunnen niet alle kosten in één keer worden afgetrokken van de winst in het jaar van aanschaf. In plaats daarvan mag de ondernemer afschrijven over meerdere jaren. Dit jaar beschikt u dankzij een tijdelijke maatregel over extra mogelijkheden Lees verder

Wat u moet weten over indienen van uw aangifte
U moet ieder jaar voor uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting uw winst aangeven. Maar hoe zit het nou als u niet op tijd uw aangifte indient, of als u een onjuiste of onvolledige aangifte hebt ingediend? En wat zijn de correctiemogelijkheden Lees verder

U zult meer moeten gaan betalen om naar de rechter te stappen!
In het regeerakkoord staat dat de overheid de rechtspraak kostendekkend wil maken. Het kabinet heeft dan ook het voornemen om per 2013 de gang naar de rechter duurder te maken. Lees verder

Vraag de WBSO meerdere keren per jaar aan
Ondernemers die werken aan nieuwe producten, productonderdelen of -verbeteringen, diensten of programmatuur kunnen gebruikmaken van de WBSO. Wat de meeste ondernemers echter niet weten is dat zij meer uit deze innovatiesubsidie kunnen halen. Lees verder

Corrigeer uw btw-aangifte vóór 1 april
De Belastingdienst heeft voor het doorgeven van correcties op de btw-aangifte 2010 het formulier 'Suppletie omzetbelasting vanaf 2010' beschikbaar gesteld. Lees verder

Toch geen afschaffing rittenregistratie bestelauto’s
Het bijhouden van de rittenregistratie voor bestelauto’s wordt gezien als één van de meest ergerlijke administratieve lasten. Vervoerdersorganisatie EVO pleitte daarom bij het aantreden van het kabinet om chauffeurs van bestelauto’s via een afkoopregeling van enkele honderden euro’s per jaar te verlossen van de rittenregistratie. Lees verder

U moet straks ontslag met wederzijds goedkeuren ook melden.
Minister Kamp (SZW) heeft aangekondigd de meldingsplicht voor gedwongen ontslagen uit te breiden. Lees verder

Heeft u wel of geen fiscale partner per 1 januari 2011?
Per 1 januari 2011 is het fiscale partnerbegrip in de inkomstenbelasting sterk gewijzigd. Hieronder geven wij weer wanneer u wel of geen fiscale partner hebt voor de inkomstenbelasting. Lees verder

Het opsparen van vakantiedagen door uw werknemer wordt aan banden gelegd!
In een wetsvoorstel, dat onlangs is goedgekeurd door de Tweede Kamer, is opgenomen dat werknemers hun vakantiedagen maximaal anderhalf jaar kunnen opsparen in plaats van vijf jaar. Lees verder

Nabestaande heeft recht op uitbetaling vakantiedagen!
De werkgever van een overleden werknemer is verplicht de uitstaande vakantiedagen uit te betalen aan de nabestaanden. Dit heeft de kantonrechter in Leeuwarden onlangs geoordeeld. Lees verder<< Vorige pagina 21-40 uit 44 Volgende pagina >>


Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven