Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2011

Overgangsregeling verlaagd btw-tarief op verbouwingen

Oorspronkelijk zou deze tijdelijke regeling vervallen op 1 juli 2011, maar staatssecretaris Weekers van Financiën heeft nu besloten om een overgangsregeling te treffen. U heeft nu tot 1 oktober 2011 de tijd om van het lage btw-tarief voor renovatie en herstel van woningen, gebruik te maken. Hierna betaalt u gewoon weer het normale tarief van 19%.

Voorwaarden
Met deze overgangsregeling komt de staatssecretaris tegemoet aan vragen vanuit de branche om een uitloop van deze regeling. Wilt u gebruik maken van deze regeling, dan moet u voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

  • de werkzaamheden moeten vóór 1 juli zijn begonnen en vóór 1 oktober 2011 zijn afgerond; en
  • de woning moet ouder zijn dan twee jaar na eerste ingebruikneming.

Uit uw administratie moet blijken dat de werkzaamheden daadwerkelijk zijn aangevangen vóór 1 juli  van dit jaar. De verbouwing of renovatie wordt als afgerond beschouwd als de oplevering heeft plaatsgevonden en de consument het werk heeft aanvaard. De aanvaarding kan ook blijken uit het feit dat de consument het werk heeft betaald.

Let op!
Het verlaagd btw-tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidscomponent van de renovatie- en herstelwerkzaamheid en niet op de materialen!

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven