Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2011

Toch geen afschaffing rittenregistratie bestelauto’s

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft onlangs geweigerd om aan het verzoek van EVO gehoor te geven. Als reden geeft hij aan dat het met deze regeling anders mogelijk is om voor een erg laag bedrag of zelfs gratis in een bestelauto te rijden zonder verdere verplichtingen. Op deze manier worden berijders van een bestelauto gunstiger behandeld dan een berijder van een personenauto.

Vereenvoudigde rittenregistratie
Heeft u een bestelauto? Dan kunt u echter wel gebruikmaken van de vereenvoudigde rittenregistratie.

Dit kan alleen onder de volgende voorwaarden:

  • De chauffeur van de bestelauto noteert de werktijden.
  • Hij moet de begin- en eindkilometerstand van die dag bijhouden.
  • U, als werkgever, moet de zakelijke adressen wel in uw administratie hebben staan.
  • Daarnaast moet u of uw werknemer de volgorde van de bezochte adressen bijhouden.

 Op deze manier houdt de Belastingdienst nog wel zicht op de zakelijke ritten.

Schriftelijke afspraak
Wilt u gebruik maken van de vereenvoudigde rittenregistratie, dan dient u hierover schriftelijk afspraken te maken met uw chauffeurs. Daarbij spreekt u met ze af dat:

  • Zij een vereenvoudigde rittenregistratie bijhouden.
  • Privégebruik tijdens werk- en lunchtijd niet is toegestaan.
  • U de zakelijke adressen in uw administratie heeft staan.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven