Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2011

Heeft u wel of geen fiscale partner per 1 januari 2011?

Ongehuwd samenwonen
Woont u ongehuwd samen met u partner? Dan kunt u per 1 januari 2011 niet meer kiezen voor het partnerschap. U bent alleen nog maar elkaars fiscale partner indien één van de onderstaande situaties bij u van toepassing is:

  • u heeft samen met uw partner een notarieel samenlevingscontract gesloten, of;
  • u heeft samen een kind, of;
  • één van u heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend, of;
  • u bent als partners aangemeld voor een pensioenregeling, of;
  • u bent beide eigenaar van de woning die als uw hoofdverblijf wordt aangemerkt.

 Gehuwd samenwonen
Bent u gehuwd met uw partner en woont u samen? Dan bent u elkaars fiscale partner. Dit geldt tevens voor geregistreerd partnerschap. Woont u niet meer op hetzelfde adres dan bent u nog steeds elkaars fiscale partner tot het moment dat het verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed is ingediend.

Gevolgen fiscale partnerschap
Worden u en uw partner aangemerkt als fiscale partners voor de inkomstenbelasting? Dan kunt u bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting kiezen aan wie de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen worden toegerekend zoals:

  • Het inkomen uit de eigen woning (het saldo van het eigenwoningforfait en de hypotheekrenteaftrek).
  • Het inkomen uit aanmerkelijk belang.
  • De persoonsgebonden aftrek.
  • Het inkomen uit sparen en beleggen.

Ook heeft het fiscaalpartnerschap invloed op de heffingskortingen en toeslagen. 

Let op!
Bent u gehuwd en heeft u samen een woning maar dreigt u uit elkaar te gaan? Voor de vertrekkende echtgenoot bestaat nog steeds twee jaar lang het recht op hypotheekrenteaftrek vanaf het moment dat sprake is van duurzaam gescheiden leven.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven