Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2011

Aanvraag Verklaring van geen bezwaar binnenkort verleden tijd

Wat u kunt verwachten vanaf 1 juli 2011
Het systeem van doorlopend toezicht houdt in dat u geen verklaring van geen bezwaar meer hoeft aan te vragen. Het invullen van uitgebreide vragenlijsten over gegevens van de oprichters, bestuurders en aandeelhouders is dus vanaf 1 juli verleden tijd!

Doorlopend toezicht
Bij het doorlopend toezicht zullen rechtspersonen op bepaalde levensloopmomenten zoals bij een oprichting of een statutenwijziging, tegen de achtergrond van bepaalde risicoprofielen gescreend worden. Gegevens hiervoor zal de Dienst Justis, onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, verzamelen uit allerlei basisregistraties. Denk aan het handelsregister, GBA, Kadaster, Belastingdienst, UWV, politie- en insolventieregisters. Daarnaast zal het toezicht zich voortaan niet alleen richten op NV’s en BV’s maar ook op stichtingen en buitenlandse ondernemingen. Op deze manier beoogt het ministerie fraude of ander misbruik sneller op te sporen.

Overigens heeft het ministerie laten weten niet soepeler om te zullen gaan met aanvragen die voor 1 juli 2011 binnenkomen.

Let op!
Bent u van plan om binnenkort een BV op te richten? Na 1 juli 2011 kunt u bij een oprichting of statutenwijziging kosten en tijd besparen!

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven