Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2011

Corrigeer uw btw-aangifte vóór 1 april

Moet u uw btw-aangifte 2010 nog corrigeren? Doe dit dan vóór 1 april zodat u geen heffingsrente verschuldigd bent. Door het bovengenoemde formulier juist in te vullen zal de verwerking door de Belastingdienst sneller verlopen. Voor uw opgaaf intracommunautaire prestaties kunt u hetzelfde formulier gebruiken.

Moet u uw btw-aangiften van 2009 en ouder nog corrigeren? Maak hiervoor gebruik van het formulier 'Suppletie omzetbelasting t/m 2009'. De Belastingdienst brengt voor deze correctie wel heffingsrente in rekening lopend vanaf 1 januari van het volgende jaar.

Let op!
Beide formulieren kunt u hieronder downloaden.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven