Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2011

Ondanks uitspraak rechter toch btw-heffing privégebruik auto van de zaak!

Door uitspraak Rechtbank geen btw-heffing privégebruik auto
Op 1 juni 2011 heeft de Rechtbank in Haarlem geoordeeld dat de huidige regeling voor de btw-heffing over het privégebruik auto van de zaak in strijd is met Europese regelgeving. Met deze uitspraak in de hand zou u geen btw hoeven af te dragen over het privégebruik van de auto van de zaak. Misschien overigens dat deze uitspraak in hoger beroep wordt vernietigd. De staatsecretaris wil echter geen risico lopen en past de wet aan. Per 1 juli 2011 wordt er een stokje voor gestoken omdat deze mogelijkheid veel geld kan kosten.

Wat wordt er gewijzigd?
De staatsecretaris gaat de wet op de omzetbelasting per 1 juli 2011 zodanig aanpassen dat btw-heffing op privégebruik auto gewoon belast blijft, maar dan op een andere wijze. Hij gaat dit realiseren door middel van de volgende wijzigingen:

  • In de nieuwe wet is er geen onderscheid meer tussen het privégebruik van een auto van de zaak door uzelf en door uw werknemer(s).
  • Voor u beiden zal het privégebruik van de auto van de zaak - als deze kosteloos ter beschikking wordt gesteld - als fictieve dienst worden belast naar het werkelijke privégebruik van de auto.
  • Woon-werkverkeer moet u aanmerken als privégebruik.

De Staatssecretaris komt u tegemoet
Aangezien het privégebruik van de auto van de zaak voortaan belast wordt naar het werkelijke privégebruik betekent dit dus dat er geen koppeling meer is met de hoogte van de bijtelling en onttrekking in de loon- en inkomstenbelasting. Dit brengt weer administratieve lasten en uitvoeringskosten voor u met zich mee. Hierin komt de staatsecretaris u tegemoet door goed te keuren dat u een forfaitair percentage van de catalogusprijs (inclusief btw en BPM) van de auto als btw-correctie in aanmerking mag nemen. De staatssecretaris zal nog vóór 1 juli 2011 bepalen wat dit forfaitaire percentage is. Dit percentage zal in ieder geval overeenkomen met de verschuldigde btw op het gemiddelde werkelijke privégebruik.

Let op!
Later dit jaar zal het wetsvoorstel met de wijziging worden ingediend. De wijziging treedt dan in werking met terugwerkende kracht tot 1 juli 2011.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven