Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2009

Versoepeling terugwenteling verliezen over 2008
Heeft u over 2008 een fiscaal verlies geleden dan kunt u dit met de winst van 2005, 2006 of 2007 verrekenen. Om de liquiditeitspositie van bedrijven te verbeteren, kan een verlies nu sneller worden teruggewenteld. Lees verder

Online schorsing kenteken
Vanaf 6 april 2009 kunt u uw auto online uit de wegenbelasting halen. Lees verder

BTW-afdracht per kwartaal
Doet u maandelijks aangifte BTW en draagt u maandelijks BTW af, dan krijgt u de mogelijkheid om per 1 juli 2009 voor kwartaalaangifte en –betaling te kiezen. Lees verder

Verzoek teruggaaf BTW wegens oninbare vorderingen
Als een klant uw factuur niet of niet geheel betaalt en u heeft de BTW al aan de Belastingdienst afgedragen, dan kunt u via de BTW-terugaafregeling deze BTW weer van  de Belastingdienst terugvragen. Dit kan in tijden van recessie van pas komen. Lees verder

Periodieke giften zijn 'dubbel aftrekbaar'
Periodieke giften aan goede doelen en instellingen zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Hiernaast vormt de verplichting tot het doen van deze periodieke giften een schuld in box 3. Lees verder

Meld betalingsproblemen op tijd!
Wanneer de rechtspersoon waarvan u bestuurder bent in de problemen komt bij het betalen van de belasting- en premieschulden, dan is het belangrijk dat u dit op tijd meldt bij de betreffende instanties. Lees verder

Geen papieren facturen meer nodig
Volgens de staatssecretaris is een papieren factuur niet meer nodig. Bedrijven mogen vanaf
16 februari 2009 facturen volledig elektronisch versturen. Lees verder

Rittenregistratie bestelauto's vereenvoudigd
De bijtelling voor het privégebruik van de bestelauto mag achterwege blijven bij overtuigend bewijs dat uw werknemer op kalenderjaarbasis maximaal 500 kilometer privé rijdt. Lees verder

Toegezegde vergoedingen voor ziektekosten tot en met 31 maart 2009 belastingvrij te verstrekken
Per 1 januari 2009 is de onbelaste vergoeding van ziektekosten aan een werknemer verleden tijd. Wanneer u als werkgever echter in 2008 toezeggingen hebt gedaan aan uw werknemer voor in 2008 gemaakte kosten, zijn deze vergoedingen nog even onbelast. Lees verder

Aftrek ziektekosten in laatste aangifte? bereken opnieuw uw toetsingsinkomen!
Wanneer u in uw laatste aangifte inkomstenbelasting een bedrag aan ziektekosten of andere buitengewone uitgaven hebt opgegeven, is het verstandig om voor 2009 te bekijken of de hoogte van uw toetsingsinkomen voor de toeslagen nog klopt. Lees verder

Extra aandacht voor giftenaftrek!
De Belastingdienst heeft laten weten bij de controle van de aangifte inkomstenbelasting 2008 extra aandacht te besteden aan de aftrek van giften. Lees verder

Tijdelijke regeling willekeurige afschrijving
De regeling willekeurige afschrijving is een tijdelijke maatregel die geldt voor nieuwe bedrijfsmiddelen. Lees verder<< Vorige pagina 21-32 uit 32


Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven