Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2009

DGA’s zonder personeel doen per jaar eenmalig loonaangifte

Besloten vennootschappen met alleen één of meer directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) mogen in januari 2010 aangifte loonbelasting doen voor alle aangiftetijdvakken van 2010.

Indien u dga bent van een BV met alleen uzelf of meerdere dga’s mag iedere dga in januari 2010 aangifte loonbelasting doen voor alle aangiftetijdvakken van 2010. Zo kan twaalf keer aangifte in één keer worden ingediend zodat u de rest van het jaar geen omkijken heeft naar de loonaangifte.

Hierbij gelden twee voorwaarden:

  • Er is in uw bedrijf naast de dga(’s) geen ander personeel werkzaam.
  • U en de andere dga’s zijn niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Ook pensioen- en stamrecht-BV’s die – naast de uitbetaling van het loon van de dga – alleen uitkeringen doen waarover geen premies werknemersverzekeringen hoeven te worden betaald, komen in aanmerking voor de vereenvoudigde loonaangifte.

Let op!
De dga's kunnen de loonbelasting betalen zo gauw het aangiftetijdvak is begonnen.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven