Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2009

Toch geen bijtelling voor bestelauto met bijrijderstoel

De Belastingdienst mag een bestelauto waarin een bijrijderstoel is aangebracht, niet meer automatisch in de bijtelling betrekken.

Bijtelling privégebruik
De bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak komt aan de orde als een auto van de zaak ook voor privédoeleinden ter beschikking staat en met die auto op jaarbasis meer dan 500 privékilometers worden gereden. De auto van de zaak kan een personenauto zijn, maar ook een bestelauto. De bijtelling voor een bestelauto vervalt echter indien de bestelauto vanwege zijn aard of inrichting (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen en niet voor het vervoer van personen. Dit betekent dat een bestelauto met een bijrijderstoel voor de fiscus automatisch in de bijtelling kwam.

Niet meer automatisch in de bijtelling
Als gevolg van recente jurisprudentie valt een bestelauto met een bijrijderstoel niet meer automatisch onder de bijtelling. De fiscus moet naar meer zaken kijken dan alleen naar de aanwezigheid van een bijrijderstoel. Er moet vooral gekeken worden of de bestelauto naar aard en inrichting uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen. De Belastingdienst mag een bestelauto met bijrijderstoel dus niet meer zomaar in de bijtelling betrekken.

Let op!
Heeft u een bijrijderstoel in uw bestelauto, dan betekent dit niet meer automatisch dat u in de bijtelling wordt betrokken.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven