Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2009

Maak na de verhuurperiode van uw leegstaande woning weer aanspraak op hypotheekrenteaftrek!

Om de financieringslasten van mensen met twee eigen woningen niet al te veel te laten stijgen, is een tijdelijke maatregel in het leven geroepen die het mogelijk maakt na de verhuurperiode van de te koop staande voormalige eigen woning weer aanspraak te maken op hypotheekrenteaftrek.

Tijdelijke verhuur
Het kabinet komt de huiseigenaren, die hun te koop staande woning tijdelijk willen verhuren, tegemoet. Een tijdelijke maatregel, opgenomen in het Belastingplan 2010, zorgt ervoor dat na de verhuurperiode van de te koop staande voormalige eigen woning weer aanspraak kan worden gemaakt op hypotheekrenteaftrek. De woning keert vanuit Box 3 terug in Box 1.Voorwaarde hiervoor is dat wanneer niet zou zijn overgegaan tot tijdelijke verhuur de hypotheekrenteaftrek nog mogelijk zou zijn geweest.

De maatregel geldt in beginsel alleen voor gevallen waarbij de verhuur een aanvang neemt op of na 1 januari 2010. De maatregel heeft een tijdelijk karakter voor de duur van twee jaar. Per 1 januari 2012 wordt teruggekeerd naar de huidige regeling.

Let op!
Bent u van plan uw leegstaande woning te verhuren in de periode tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2012? Doe na de verhuurperiode weer een beroep op hypotheekrenteaftrek.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven