Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2009

Nieuwe betalingstermijn aanslagen en aanmaningen

Per 1 juli 2009 is de betalingstermijn voor de invordering van openstaande belastingbedragen gewijzigd.

Betalingstermijn belastingaanslag
Per 1 juli 2009 is de betalingstermijn van een belastingaanslag niet langer twee maanden, maar geldt er een betalingstermijn van zes weken. Let op: er bestaan uitzonderingen op deze betalingstermijn van zes weken. Voor bijvoorbeeld naheffings- en navorderingsaanslagen gelden andere betalingstermijnen.

Aanmaning
Als u de belastingaanslag niet tijdig betaalt, krijgt u een aanmaning. Vóór 1 juli 2009 moest u deze aanmaning binnen 10 dagen na dagtekening betalen. Per 1 juli 2009 is deze termijn verruimd naar 14 dagen.

Let op!
De wijzigingen gelden voor aanslagen met een dagtekening vanaf 1 juli 2009.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven