Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2009

Verlaagd BTW-tarief voor schoonmaakwerk aan huis

Per 1 januari 2010 gaan schoonmaakwerkzaamheden binnen woningen onder het verlaagde BTW-tarief van 6 procent vallen.

BTW-tarief
Het BTW-stelsel kent verschillende tarieven: 19 procent, 6 procent en 0 procent. Welk tarief u moet toepassen is afhankelijk van de goederen die u levert en de diensten die u verricht.

Schoonmaakwerk aan huis
Schoonmaakwerkzaamheden binnen woningen vallen momenteel onder een tarief van 19% BTW. Echter, per 1 januari 2010 gaan deze schoonmaakwerkzaamheden onder het verlaagde BTW-tarief van 6 procent vallen.

Let op!
Verricht u als ondernemer schoonmaakwerkzaamheden aan huis dan betaalt u per 1 januari 2010 het verlaagde BTW-tarief van 6 procent.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven