Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2009

Bedrijfsopvolging fiscaal voordeliger in 2010

Op 3 november 2009 is een wijziging aangenomen in de nieuwe Successiewet. Bij een bedrijfsopvolging worden bedrijven met een waarde tot € 1 miljoen volledig vrijgesteld van successieheffing.

Als de Eerste Kamer instemt met de vernieuwde Successiewet dan kunnen familiebedrijven per 1 januari 2010 onder voorwaarden tot € 1 miljoen onbelast worden overgedragen. Is de waarde van de onderneming hoger, dan is van het meerdere 83% voorwaardelijk vrijgesteld.

De grens van € 1 miljoen moet worden beoordeeld vanuit de waarde van de onderneming en niet vanuit de omvang van de verkrijging. Om de waarde van de onderneming te bepalen wordt als uitgangspunt genomen de positie van de erflater of schenker.

Let op:
De regeling geldt alleen bij overdracht van een onderneming. De schenking of erfenis van een BV zonder onderneming, bijvoorbeeld een BV met alleen beleggingen of een pensioen-BV, komt niet voor de vrijstelling in aanmerking.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven