Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2009

Extra geld voor duurzame innovaties in industrieel MKB

De ministers Van der Hoeven van Economische Zaken en Cramer van VROM hebben 10 miljoen extra geld vrijgemaakt om midden- en kleinbedrijven te ondersteunen bij duurzame innovaties.

Met deze extra steun willen de bewindsvrouwen de helpende hand bieden aan noodlijdende ondernemers die last hebben van de crisistijd. Het extra geld moet ondernemingen steunen bij de ontwikkeling en toepassing van bijvoorbeeld hoogwaardig hergebruik van grondstoffen, efficiƫntere productieprocessen en schonere producten en diensten. In het bestaande programma Milieu en Technologie was reeds 8,5 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2011. Het extra geld is dus een uitbreiding hierop.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De aanvraag moet gelden voor een innovatief en nieuw productieproces.
  • Uw vestiging mag niet meer dan 250 werknemers hebben.
  • Uw omzet mag niet meer dan 50 miljoen euro bedragen.
  • Uw werkterrein moet in Nederland liggen.
  • De milieuwinst moet in Nederland worden geboekt.

LET OP!
Indien u zich kwalificeert als MKB-ondernemer zoals hierboven weergegeven en u houdt zich bezig met de ontwikkeling en toepassing van milieugerichte innovaties, dan kunt u nu in aanmerking komen voor een extra subsidie. Voor het aanvragen van de subsidie dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier dat u kunt downloaden via http://www.senternovem.nl/milieutechnologie/.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven