Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2009

Verzoek geen voorschot teruggaaf bijdrage Zvw indienen voor 1 juni 2009

Vanaf 2009 is de regeling voor het voorschot op de teruggaaf van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet veranderd. De Belastingdienst berekent heffingsrente als u in 2010 een bedrag moet terugbetalen. Dat kan het geval zijn als u in 2009 een te hoog voorschot heeft ontvangen.

Bijdrage Zvw
Als u in loondienst bent of een uitkering ontvangt, houdt uw werkgever of uitkeringsinstantie de bijdrage Zorgverzekeringswet automatisch in op uw loon of uitkering. Heeft u meerdere werkgevers of ontvangt u meerdere uitkeringen, dan is het mogelijk dat te veel bijdrage Zvw is ingehouden. Is dit het geval, dan zorgt de Belastingdienst ervoor dat u in een volgend kalenderjaar automatisch een teruggaaf ontvangt. Deze teruggaaf wordt aan u of aan uw werkgevers of uitkeringsinstanties betaald.

Voorschot
In het kalenderjaar waarin te veel bijdrage Zvw is ingehouden, kunt u een voorschot op de teruggaaf ontvangen. In het 3e kwartaal van 2009 betaalt de Belastingdienst een voorschot uit op de teruggaaf van de bijdrage Zvw die te veel wordt ingehouden in 2009. In het 3e kwartaal van 2010 wordt deze teruggaaf vervolgens definitief vastgesteld. Het ontvangen voorschot wordt verrekend met de definitieve teruggaaf. Als het door u ontvangen voorschot hoger is dan de definitieve teruggaaf, dan moet u dit verschil terugbetalen aan de Belastingdienst. Hierover wordt heffingsrente berekend. De heffingsrente wordt berekend vanaf 1 januari 2010  tot het moment waarop de teruggaaf definitief wordt vastgesteld (3e kwartaal 2010).

Wilt u voorkomen dat u heffingsrente moet betalen wanneer de teruggaaf definitief wordt vastgesteld, dan kunt u nu al doorgeven dat u niet automatisch een teruggaaf wilt ontvangen. U kunt dit doen met het formulier 'Verzoek geen voorschot teruggaaf bijdrage Zvw'. Als u dit vóór 1 juni 2009 doet, ontvangt u in 2009 en volgende jaren geen voorschot. U kunt ook wachten tot u het voorschot ontvangt en als blijkt dat het voorschot te hoog is dit wijzigen. Dit kunt u doen met het formulier 'Verzoek wijziging voorschot teruggaaf bijdrage Zvw'. U kunt tot 1 december 2009 een voorschot wijzigen nadat u het hebt ontvangen.


Let op!
Om te voorkomen dat u heffingsrente moet betalen wanneer het door u ontvangen voorschot hoger is dan de definitieve teruggaaf, kunt u doorgeven dat u niet automatisch een voorschot wilt ontvangen. Doe dit vóór 1 juni 2009, dan ontvangt u in 2009 en volgende jaren geen voorschot.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven