Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2007

Aftrek BTW op brandstof

De Belastingdienst heeft onlangs aangegeven steeds meer geïnteresseerd te zijn in het tankgedrag van ondernemers. Voor de aftrek van de BTW op brandstof is vereist dat degene die de brandstof afneemt, traceerbaar is door de wijze van betalen. Daar ligt bij veel ondernemers nu juist het probleem...

Voorwaarde aftrek BTW
Voor u als ondernemer is de BTW op brandstof aftrekbaar wanneer traceerbaar is dat u de brandstof rechtstreeks heeft betaald. Dit is het geval wanneer u bijvoorbeeld met een tankpas, bankpas of creditcard betaalt. Voor uw eventuele werknemers geldt dat zij met een door u verstrekte tankpas of zakelijke bankpas moeten tanken. Het komt echter vaak voor dat contant afgerekend wordt en dan is traceren niet mogelijk. Dit heeft tot gevolg dat de betaalde BTW op die brandstof niet aftrekbaar is.

Naheffing en boete
Uit de praktijk blijkt dat de aftrek van BTW over deze contant betaalde brandstof vaak wel geclaimd wordt. Mocht de fiscus bij u op bezoek komen en dit constateren, dan kan een naheffing en zelfs een boete opgelegd worden. Mede gezien het feit dat daarbij tot vijf jaar teruggekeken mag worden, kan dit financieel grote gevolgen hebben. 

Bonnen
Bij een onderzoek dat vijf jaar teruggaat is het van groot belang dat u uw administratie op orde heeft. De originele tankbonnen vervagen echter vaak, waardoor ze na verloop van tijd niet meer leesbaar zijn. Dan wordt het nog moeilijker om te bewijzen dat u de brandstof rechtstreeks betaald heeft.

Tip
Betaal uw brandstof altijd met een tankpas, bankpas of creditcard en laat uw eventuele werknemers met een door u verstrekte tankpas of zakelijke bankpas tanken. Mocht het toch een keer voorkomen dat er contant afgerekend wordt, vraag dan in ieder geval om een geschreven bon met daarop vermeld de bedrijfsnaam en het BTW-bedrag. Op die manier vermindert u de kans op vervelende fiscale gevolgen!

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven