Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2007

Nieuwe regels personenvennootschappen: let op aansprakelijkheid!

Met de verwachte invoering van de vereenvoudigde wetgeving voor BV’s per 1 januari 2008 wordt ook de wetsaanpassing voor personenvennootschappen verwacht. De wijzigingen voor personenvennootschappen hebben belangrijke juridische gevolgen voor u.

Hoofdelijk aansprakelijk
De (openbare en stille) maatschappen, commanditaire vennootschap en vennootschap onder firma worden automatisch een openbare vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid. Het gevolg is dat de maten/vennoten hoofdelijk aansprakelijk worden (met uitzondering van de commandiet). Dit is een ingrijpende verandering omdat de maatschap juist een beperkte aansprakelijkheid kent.

Toe- en uittredingregels
Ook de toe- en uittredingsregels zullen veranderen. Is beginsel zal een openbare vennootschap blijven bestaan, tenzij in de overeenkomst anders bepaald. Onder het huidige recht houdt de samenwerking op te bestaan bij uittreding, tenzij een verblijvings-, toebedelings- of voortzettingsbeding is overeengekomen.

Rechtspersoonlijkheid
U kunt kiezen voor rechtspersoonlijkheid van de openbare vennootschap. Dit heeft weliswaar géén gevolgen voor de aansprakelijkheid, maar biedt u de mogelijkheid om het samenwerkingsverband eigenaar van zaken te laten worden. De vennootschap kan dus in het wetsvoorstel eigenaar worden van onroerende zaken. Dit vereenvoudigt het toe- en uittreden.

Tip
Met name de verwachte wijziging in de aansprakelijkheid zou de aanleiding kunnen zijn om het samenwerkingsverband opnieuw te beoordelen. Is dit dan toch het moment om een BV op te richten? Vraag uw adviseur om informatie.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven