Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2007

Achteraf lenen voor verbouwing eigen woning
Stel: u verbouwt uw bestaande woning en financiert deze verbouwing eerst uit eigen middelen. Lees verder

(Beperkte) fiscale eenheid loonbelasting
Vanaf 1 januari 2006 is het mogelijk om voor de loonheffingen een beperkte fiscale eenheid aan te vragen. Lees verder

Schattingsformulieren: minder belasting, of sparen bij de fiscus?
Vanuit de media wordt u geadviseerd om bij het invullen van de schattingsformulieren voor IB-ondernemers rekening te houden met de MKB-winstvrijstelling voor het jaar 2007. Lees verder

Aftrekbeperking gemengde kosten is een absoluut bedrag
Voor gemengde kosten geldt er zowel voor natuurlijke- als rechtspersonen een aftrekbeperking van € 4.100 (tarief 2007). Lees verder

Teruggaaf van BTW wegens oninbare vordering
Als ondernemer krijgt u vast wel eens te maken met een factuur die niet meer te innen is. Lees verder

Uitdagerskrediet: financiële steun in de rug bij innovaties!
Hebt u vergevorderde plannen voor een innovatieproject? Maar hangt met dat project een dusdanig risico samen, dat u overweegt om ervan af te zien? Lees verder

Urencriterium versoepeld: meer kans op ondernemersaftrek
De Hoge Raad heeft in een uitspraak duidelijk aangeven welke uren meetellen voor het urencriterium. Lees verder

Checkup van uw factuur?!
Bij iedere controle voor de omzetbelasting die de Belastingdienst bij u of uw cliënten instelt, komen de eisen aan de orde waaraan een goede factuur moet voldoen. Lees verder

BBZ voor startende ondernemers
Vaak wordt een BBZ Lening (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen) geassocieerd met faillissement of schuldsanering. Lees verder

Vaste reiskostenvergoeding bij verschillende arbeidsplaatsen
Werkgevers mogen onder voorwaarden vaste vergoedingen onbelast aan hun werknemers verstrekken. Lees verder

Besparing WGA-premie voor het MKB
Werkgevers hebben per 1 januari 2007 en vervolgens elk halfjaar (per 1 juli en 1 januari) de mogelijkheid te kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA-regeling. Lees verder

Geen overdrachtsbelasting meer bij overdracht familiebedrijf
Met ingang van 1 januari 2007 geldt automatisch een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor bedrijfspanden die worden overgedragen aan een familielid. Lees verder

Buitenlandse hypotheek in opmars
De afgelopen tijd hebben steeds meer mensen voor de aankoop van hun (eigen) woning een hypothecaire geldlening afgesloten bij een buitenlandse bank. Lees verder

Koop alimentatie niet te vroeg af
Het afkopen van alimentatie is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar in uw aangifte Inkomstenbelasting. Lees verder

Scholingsuitgaven: zelfstudie voldoet niet!
De vraag welke scholingskosten u in aftrek kunt brengen en welke niet, is zo oud als de weg naar Rome. Lees verder

Gebruik uw hogere WOZ-waarde voor een lagere hypotheekrente
Er zijn weinig mensen die positief staan tegenover een alweer hogere WOZ waarde van de eigen woning. Lees verder

Vraag de betaalde buitenlandse BTW voor 1 juli terug
Wanneer u in het afgelopen jaar in Nederland niet aftrekbare (zakelijke) buitenlandse omzetbelasting heeft betaald, dan hebt u recht op teruggaaf. Lees verder

Hulp bij suppletie omzetbelasting
Een aanvulling of correctie (suppletie) op een eerder ingediende aangifte omzetbelasting bezorgt veel ondernemers hoofdbrekens. Lees verder

Bril van de zaak
Het stelsel van ziekenfonds- en de particuliere ziektekostenverzekering is met ingang van 1 januari 2006 vervangen door de Zorgverzekeringswet. Lees verder

Scholing werknemers loont
De scholing van uw werknemers komt niet alleen de efficiëntie en kennis van uw bedrijf ten goede, ook nu is er voor de werkgever een aanzienlijk fiscaal voordeel. Lees verder<< Vorige pagina 21-40 uit 70 Volgende pagina >>


Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven