Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2007

Bijtelling auto corrigeren?

Sinds 2006 wordt de belasting over het privé-gebruik van de auto maandelijks via de loonadministratie verwerkt. Wanneer uw werknemer minder dan 500 km privé in een zakelijke auto rijdt, kan hij/zij aan een bijtelling ontkomen door vooraf een ‘verklaring geen privé-gebruik’ te ondertekenen en af te geven. Aangezien het kabinet de privé-bijtelling voor zakelijke rijders weer wil gaan verhogen, wordt dit extra belangrijk. Wat bijvoorbeeld als u bijtelling heeft toegepast en uw werknemer deze achteraf onterecht vindt?

Het is mogelijk dat bij uw werknemer met een auto van de zaak achteraf blijkt dat een bijtelling onterecht heeft plaats gevonden. Onlangs heeft de Belastingdienst vier alternatieven gegeven om dit te corrigeren:

  1. Uw werknemer overlegt aan u bewijs (bijvoorbeeld een sluitende rittenregistratie). Vervolgens dient u correctieberichten in over de al verstreken inhoudingtijdvakken, waarin de bijtelling onterecht is verwerkt.
  2. Uw werknemer geeft bij de fiscus aan dat bijtelling onterecht was door middel van een bezwaarschrift of ‘verzoek om ambtshalve vermindering’ en overlegt daarbij de bewijsstukken. De Belastingdienst legt vervolgens een (negatieve) correctieverplichting aan u op.
  3. Uw werknemer geeft een lager loon (zonder de bijtelling) op in zijn/haar aangifte inkomstenbelasting, maar wel de daadwerkelijk ingehouden loonheffing. De teveel ingehouden loonheffing wordt dan met de aanslag inkomstenbelasting verrekend. Uw werknemer zal het noodzakelijke bewijs wel moeten kunnen leveren, wanneer daarom gevraagd wordt.
  4. Wanneer de aanslag inkomstenbelasting over het betreffende jaar al vastgesteld is, staat bezwaar voor uw werknemer bezwaar open. Hij/zij overlegt het daarvoor noodzakelijke bewijs.

Tip
Voor u zijn de opties 3 en 4 het meest eenvoudig. Uw werknemer regelt immers zijn/haar zaken zelf via de aangifte inkomstenbelasting. Bij de eerste twee opties blijft u betrokken, omdat de correcties via de loonheffing worden verwerkt. Als bij een loonbelastingcontrole blijkt dat het bewijs onvoldoende of onjuist is geweest, kunt u worden geconfronteerd met een naheffingsaanslag. Leg alles daarom zorgvuldig vast!

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven