Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2007

Curateleregister online!

Wilt u weten of een werknemer of opdrachtgever onder curatele is gesteld? Via internet kunt u dit eenvoudig opzoeken.

Online
Bij de rechtbank 's-Gravenhage kunt u een openbaar register raadplegen, waarin alle lopende ondercuratelestellingen zijn opgenomen. De rechtbank heeft dit register onlangs online gezet. Via de site http://curateleregister.rechtspraak.nl kunt u de namen opvragen van mensen die onder curatele staan.

Tip
Check het online-curateleregister voor meer informatie. Om uit te zoeken of een persoon onder curatele staat, moet u wel beschikken over diens achternaam én geboortedatum.

Extra: DGA’S in loonheffing

U heeft het misschien al vernomen: per 1 januari 2008 zouden vennootschappen waarvan de DGA enige werknemer is niet meer inhoudingsplichtig zijn voor de loonheffingen. Inmiddels lijkt het erop dat deze wettelijke maatregel wordt uitgesteld tot 1 januari 2009.

Uitstel tot 2009
Op 8 november jl. heeft de staatssecretaris na overleg met SRA en andere koepelorganisaties laten weten dat het zijn voorkeur heeft de overheveling van de DGA naar de inkomstenbelasting met een jaar uit te stellen. Hij zal hiertoe een nota van wijziging indienen op het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2008. Het ziet er dus naar uit dat alle DGA’s in 2008 nog in de loonheffing zullen blijven.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven