Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2007

Teruggaaf teveel betaalde premies werknemersverzekeringen

Had u in 2006 gelijktijdig meerdere werkgevers of uitkeringen en waren uw inkomsten hoger dan € 43.848? Dan kan het zijn dat u recht heeft op teruggaaf van teveel betaalde premies werknemersverzekeringen.

Belastingdienst
De Belastingdienst zal vaststellen of u teveel premies heeft betaald. Als dit het geval is, wordt u hier in december 2007 schriftelijk van op de hoogte gesteld. Niet voor alle werknemers kan in december al vastgesteld worden of zij teveel premies betaald hebben. Voor een kleine groep moet eerst nog een extra verwerkingsslag uitgevoerd worden. Deze mensen krijgen voor 1 april 2008 bericht of zij in aanmerking komen voor de teruggaaf.

Let op!
Wanneer u recht heeft op teruggaaf van premies werknemersverzekeringen ontvangt u hiervan in ieder geval vóór 1 april 2008 bericht van de Belastingdienst. De teruggaaf wordt uitbetaald aan uw werkgever of uitkeringsinstantie. Die verrekent het met u dan weer via uw loon of uitkering.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven