Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2007

Blackberry voortaan onbelast verstrekken

Voortaan is het mogelijk de Blackberry of een andere zogeheten smartphone onbelast te verstrekken aan uw personeel. De Blackberry valt voortaan namelijk onder dezelfde fiscale regeling als andere communicatiemiddelen.

De staatssecretaris heeft onlangs besloten dat de Blackberry voortaan hetzelfde wordt behandeld als mobiele telefoons en internet. Vrije verstrekking is dan al toegestaan bij een zakelijk gebruik vanaf 10%. Daar zal natuurlijk al snel aan worden voldaan.

Op dit moment valt de Blackberry nog onder de computers. Voor computers is een belastingvrije vergoeding pas mogelijk bij een zakelijk gebruik vanaf 90%. De telefoonfunctie werd gezien als ondergeschikt aan de computerfunctie. De staatssecretaris heeft nu aangegeven dat deze interpretatie niet langer geldt.

Tip
Vanaf het moment dat de Blackberry onder de regeling voor communicatie middelen valt, is het een stuk voordeliger deze aan uw personeel te verstrekken. Het zakelijk gebruik van 10% wordt snel gehaald en het gebruik ervan kan voordelen voor uw organisatie opleveren.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven