Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2007

Toch aftrek van inkomstenbelastingschuld

Inkomstenbelastingschulden zijn normaal gesproken niet aftrekbaar van uw box-3-inkomen. Er is echter één uitzondering: wanneer u uw belastingschuld niet meer vóór 31 december kon betalen, omdat een (nadere) voorlopige aanslag nog niet is opgelegd en u daar wel tijdig om heeft verzocht.

Verzoek om (nadere) voorlopige aanslag
De belangrijkste voorwaarde is dat u een verzoek doet voor het opleggen van een (nadere) voorlopige aanslag en wel vóór 1 oktober van het kalenderjaar. Een spontane betaling van de inkomstenbelastingschuld levert geen aftrek op, omdat er nog geen sprake is van een formele belastingschuld.

Aanslag niet of te laat opgelegd
Wanneer de inspecteur de (nadere) voorlopige aanslag niet voor 31 december oplegt, waardoor u uw inkomstenbelasting niet meer voor die datum kunt betalen, dan mag u deze belastingschuld op 31 december als betaald beschouwen en daarom aftrekken van uw box- 3-inkomen.

Tip
Indien u vermoedt dat u inkomstenbelasting moet (bij)betalen is het van belang vóór 1 oktober een verzoek tot het opleggen van een (nadere) voorlopige aanslag in te dienen bij de Belastingdienst.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven