Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2007

Emigratieheffing DGA vernietigt door Hof

Een DGA heeft met succes geprocedeerd tegen de (inmiddels gewijzigde) Nederlandse emigratieheffing. Hof Arnhem heeft de conserverende aanslag over de waarde van zijn aanmerkelijkbelangaandelen waarover hij zekerheden moest stellen, vernietigd.

Sinds 1997 legt de fiscus bij emigratie van een DGA een conserverende aanslag op over onder andere de waardevermeerdering van de aandelen tot aan het moment van emigratie. Hiermee wordt voorkomen dat DGA's in het buitenland hun aandelen tegen een veel lager tarief of zelfs belastingvrij ‘cashen’ wanneer zij daar hun aandelen verkopen.

Drastische aanpassing
In de loop van de jaren is de Nederlandse emigratieheffing drastisch aangepast. Zo is in 2004 de verplichting tot zekerheidstelling over de geconserveerde waarde vervallen en houdt de Nederlandse fiscus sinds 2005 ook rekening met een eventuele waardedaling van de aandelen na emigratie.

Gehele aanslag vernietigd
Laatst heeft een DGA met succes geprocedeerd tegen de aan hem opgelegde conserverende aanslag over de waarde van zijn aanmerkelijkbelangaandelen waarover hij zekerheid moest stellen. De gehele conserverende aanslag werd vervolgens vernietigd.

Tip
Bent u als DGA voor 2004 naar het buitenland verhuist en staat uw aanslag niet onherroepelijk vast, maak dan bezwaar tegen het conserverende deel waarover u zekerheden heeft moeten stellen.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven