Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2007

Kies bij aanschaf auto voor schoon en zuinig

Als u binnenkort van plan bent om een andere auto (van de zaak) aan te schaffen, kies dan voor schoon en zuinig. Het kabinet heeft namelijk een aantal wetsvoorstellen opgenomen in de Miljoenennota 2008 om de aankoop en het gebruik van milieuvriendelijke auto’s te stimuleren.
 
Fiscale bijtelling auto van de zaak
Voorgesteld is om vanaf 1 januari 2008 de fiscale bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak te verlagen van 22% naar 14% (van de catalogusprijs inclusief BTW en BPM). Deze verlaging geldt echter alleen voor zeer zuinige auto’s. Van zeer zuinige auto’s is sprake als de:

  • CO2-uitstoot minder dan 95 gram per kilometer voor een dieselauto bedraagt;
  • CO2-uitstoot minder dan 110 gram per kilometer voor overige auto’s bedraagt.

Als uw auto hier niet aan voldoet, krijgt u vanaf 1 januari 2008 te maken met een bijtelling voor het privégebruik van 25% (is nu 22%).

BPM/ MRB
In de aanloop naar de invoering van de kilometerheffing vanaf 2011 wil het kabinet de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) vanaf 1 januari 2008 jaarlijks met 5 procent verlagen. Dat wil zeggen dat de aanschaf van een auto de komende 5 jaar goedkoper wordt. Tegelijkertijd wordt de motorrijtuigenbelasting (MRB) in diezelfde periode verhoogd met ongeveer 7,2 %. Maar als u een auto rijdt die onder de categorie (zeer) zuinige auto’s valt, kunt u profiteren van diverse belastingbesparingen. Het voorstel is om vanaf 1 februari 2008 de wegenbelasting te halveren voor zeer zuinige auto’s. Ook wil het kabinet de BPM-korting (bonus) verhogen voor deze auto’s van 1000 naar 1400 euro.

Naast deze belastingbesparende maatregelen voor zuinige auto’s, zijn er ook diverse belastingverzwarende maatregelen voorgesteld voor vervuilende en onzuinige auto’s.

Tip
De bovengenoemde maatregelen zijn voorstellen en dus nog niet definitief. Bij de keuze voor een nieuwe auto (van de zaak) kunt u de bovenstaande wetsvoorstellen echter wel in gedachten houden. De kans is groot dat het u vanaf 2008 veel geld kunt besparen wanneer u kiest voor een zuinige en milieuvriendelijke auto!

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven